Spring naar inhoud

Geloof en gebed; Ex 17,8-13; 2 Tim 3,14-4,2; Lc 18,1-8

16 oktober 2022

Drie zondagen achter elkaar gaat het Evangelie over geloof. Twee weken geleden vroegen de apostelen om meer geloof. Ze vragen om geloofskracht waarmee ze wonderen kunnen verrichten om op die manier imponerend en overtuigend naar buiten kunnen treden. Vorige week sprak Jezus tot de van melaatsheid genezen Samaritaan: “Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.” Vandaag is daar plotseling de vraag van Jezus: “Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” Die vraag staat daar plotseling onverwacht. De evangelist Lucas geeft geen enkele toelichting. Na het stellen van deze vraag gaat het Evangelie gewoon verder met de volgende gelijkenis.

“Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” Het gaat hier over geloof en het gaat over de komst van de Mensenzoon. Die twee zaken hebben blijkbaar met elkaar te maken. In het christendom gaat het niet over het geloof in een abstracte godheid. Wij geloven niet in ‘iets’, niet in ‘licht’ of in ‘een energie’. Voor ons is God een persoon. Wij kunnen een persoonlijke relatie met God aangaan. We kunnen met God in gesprek gaan. Zo is bidden niet een kwestie van eenrichtingsverkeer. Bidden is met God in gesprek gaan. Bidden is zijn voor Gods aangezicht. Wij leggen onze zorgen, onze vreugde, ons verdriet aan Hem voor. En God geeft ons antwoord. Hij reageert op ons. Eerlijk gezegd hebben wij er vaak moeite mee dat te herkennen. God reageert op zijn geheel eigen – vaak ondoorgrondelijke – wijze.

Dit alles wordt heel concreet in de menswording van Gods Zoon. Jezus Christus, de Mensenzoon is de openbaring van God. Hij maakt voor ons zichtbaar wie God is. Hij is onze middelaar. Onze gebeden sluiten we dan ook af met ‘door Christus, onze Heer’. Ons christelijk geloof vindt zijn weg in ons geloof in Jezus. In het Evangelie volgens Johannes vinden we een uitspraak van Jezus die hier meer licht op werpt: “Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. (…) Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” (Joh 14,1.6) Dit is ook de boodschap van Paulus aan Timoteus: door het geloof in Christus Jezus komen we tot het heil. Onze relatie met God krijgt vorm in onze relatie met Jezus. God is mens geworden om ons in staat te stellen een menselijke relatie met Hem aan te gaan. Ook dat is deel van de verlossing, van de bevrijding door Jezus.

Ons verbinden met Jezus Christus is zijn weg gaan. Ons verbinden met Jezus Christus is leven in zijn waarheid. Ons verbinden met Jezus Christus is deel hebben in zijn leven van liefde. In ons gebed leveren wij onze bijdrage aan tot stand brengen van deze verbinding. Wij stellen onszelf open voor de verbinding met God. Gods antwoord is het leggen van de verbinding. God zal ons dat nooit weigeren. Hij zal ons gebed verhoren. Dat is wat Jezus ons vandaag garandeert. Jezus zegt: “Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen.” God schenkt ons als eerste de genade van het geloof. Geloven doen we niet op eigen kracht. Het geloof is een geschenk. Het is een geschenk wat om een antwoord vraagt. Door ons leven te verbinden met dat van Jezus Christus geven wij van onze kant een antwoord op Gods aanbod.

Het geloof doet ons op een andere manier naar de wereld kijken. Het geloof doet ons erop vertrouwen dat er uiteindelijk door God altijd recht wordt gedaan. Ook als onze gebeden niet direct verhoord worden en het onrecht blijft voortbestaan, weten we door ons geloof dat God toch recht doet. Dat maakt ons niet onverschillig ten opzichte van onrecht. Het zorgt er wel voor dat we beter in staat zijn onrecht te verduren.

Vandaag vieren we ook het feest van de heilige Gerardus Majella. De Italiaan Gerardus Majella was een eenvoudig man. Hij leefde van 1726 tot 1755. Hij was als lekenbroeder lid van de orde van de redemptoristen. Hij was kleermaker, koster, portier, geldinzamelaar, ziekenverpleger en een bijzondere raadgever in geestelijke zaken. Hij had op een bijzondere manier contact met het hemelse en een grote liefde voor zijn medemensen. Zijn leven bestond uit gebed en opoffering. Om meer over deze heilige te horen raad ik u aan de video van pastoor Bakker bekijken die afgelopen week op onze website is geplaatst. Gerardus Majella heeft zich verbonden met Jezus. Hij is de weg van Jezus gegaan. Hij heeft een leven van liefde geleefd. Het vele onrecht dat hem is aangedaan heeft hij kunnen verduren. Hij wist dat God alle gebeden verhoord, en dat God recht doet aan alle mensen. Amen.

Advertentie

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s