Spring naar inhoud

Het is zo voorbij; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13

12 november 2017

Waarom zo moeilijk doen over een beetje lampenolie? Kunnen die meisjes dat niet met elkaar delen? Dan zetten ze de lampen maar ietsje lager: zo erg is dat toch niet? Dan kunnen ze allemaal meedoen en allemaal deelnemen aan de bruiloft. Als enkele duizenden mensen honger hebben, zijn twee vissen en vijf broden voor Jezus genoeg om heel de menigte te voeden. En nu, nu doet Hij moeilijk over een beetje lampenolie. Zo kennen we Hem niet. Hij heeft ons toch geleerd alles met elkaar te delen en niets voor ons zelf alleen te houden. Wat is hier aan de hand?

De lezing van vandaag komt uit de redevoering van Jezus, waarin Hij vertelt, hoe het einde der tijden zich aan zal dienen. Wat gebeurt er dan allemaal en hoe zal de Mensenzoon terugkeren en hoe zal Hij oordelen. Vandaag gaat het over de domme en de verstandige bruidsmeisjes, volgende week horen we de gelijkenis van de talenten, en over twee weken – met Christus Koning – horen we het laatste deel: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven” et cetera… De tekst over het laatste oordeel. Juist in deze laatste tekst leert Jezus ons dat wij ons bezit moeten delen met de armen. Maar waarom wordt de lampenolie dan niet gedeeld?

Blijkbaar gaat deze gelijkenis niet over eerlijk delen, maar over iets anders, over iets wat je niet kunt delen. Je kunt je bezit met anderen delen, je kunt anderen je tijd en aandacht geven, je kunt zelfs je leven geven voor een ander. Maar je kunt niet jezelf delen, je kunt niet je eigen zijn delen met een ander. Altijd blijf je jezelf en dat geldt ook voor de ander: ook de ander blijft zichzelf, wat je ook voor hem doet. We kunnen niet voor elkaar geloven, niet voor elkaar hopen en niet voor elkaar liefhebben. Dat moeten we zelf doen. Iedereen moet zijn eigen leven leiden. Iedereen moet zijn eigen lamp brandend houden.

Jezus zegt ons: “Weest dus waakzaam want gij kent dag noch uur.” Voortdurend moeten we waakzaam zijn. We moeten op onze hoede zijn voor het kwaad. Maar misschien moeten we nog wel veel meer opletten het goede niet te missen. Maar al te gauw vinden we het normaal dat het ons goed gaat en vinden we dat we daar gewoon recht op hebben. Maar al te makkelijk zijn we helemaal in beslag genomen door onze dagelijkse beslommeringen, waardoor we geen oog meer hebben voor het goede en voor het geluk. Wees waakzaam: het is zo voorbij. Ons aardse bestaan is tijdelijk. Alles wat wij doen en beleven gebeurt in de tijd. Het heeft een begin en een einde, het goede zowel als het kwade. Dat vraagt om met aandacht te leven en om open te staan voor wat ons gebeurt. Het vraagt dat we ons beschermen tegen het kwade en dat we ontvankelijk zijn voor het goede.

Openstaan voor het goede is klaar staan voor de komst van de bruidegom. Als we gasten ontvangen zorgen we er ook voor dat ons huis op orde is en dat we klaar staan op het moment dat zij zich aandienen. Zo mogen we ook hoopvol uitkijken naar de komst van de Heer. De apostel Paulus is er in zijn brief heel duidelijk over. Wij zullen net als Christus verrijzen. Wij zullen voor altijd met Hem samen zijn. Met dat geloof kunnen wij hoopvol de toekomst tegemoet gaan. Dat geloof maakt ook dat wij ontvankelijk zijn voor dit goede dat ons ooit ten deel zal vallen.

Dit vertrouwen in de toekomst geeft ons ook steun ons aardse leven te leiden en ons ook hier op het goede te richten, het goede te doen en het goede te ontvangen. Zo houden wij onze lamp brandend. Daarin kunnen we ook elkaar tot steun zijn. Wij kunnen voor elkaar een voorbeeld zijn. Wij kunnen met elkaar in gesprek gaan en leren van elkanders ervaringen. Wij kunnen elkaar wijzen op wat er beter kan, want ook op die wijze hebben wij zorg voor elkaar en zijn we elkanders broeders en zusters. Als deel van een gemeenschap is het gemakkelijker je lamp brandend te houden dan in eenzaamheid. Ieder is voor zichzelf verantwoordelijk, maar we kunnen elkaar bemoedigen en versterken en zo ook verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Ook hierin geldt dat we waakzaam moeten zijn en er op het juiste moment moeten zijn. Voor alles geldt: het is zo voorbij. Weest dus waakzaam. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s