Spring naar inhoud

Jezus geeft liefde en hoop; Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39

7 februari 2021

Job heeft het zwaar. Hij ziet het leven als gezwoeg en getob. Hij ziet zijn leven teneinde lopen en ziet geen toekomst. Job heeft geen hoop meer. Ook Paulus werkt hard. Hij ziet zichzelf als een slaaf. Hij moet dit doen: “Wee mij als ik het Evangelie niet verkondig!” Hij doet alles voor het Evangelie. Dat is zijn roeping. In het Evangelie lezen we dat ook Jezus hard moet werken. Alle lijdenden en bezetenen worden bij Hem gebracht. “Heel de stad stroomde voor de deur samen.” De Blijde Boodschap levert Hem veel werk op.

Het zijn drie totaal verschillende situaties. De drie hoofdrolspelers hebben totaal verschillende ideeën. Job heeft na alle tegenslag de moed verloren en het zal nog even duren voordat hij zich verzoent met zijn situatie en voordat hij weer hoop krijgt. Paulus is een en al ‘Sturm und Drang’. Nadat hij zelf leerling van Jezus is geworden wil hij zoveel mogelijk mensen “voor Christus winnen”. Marcus schrijft dat Jezus predikt. Hij verkondigt de Blijde Boodschap. Vorige week werd dat een leer met gezag genoemd. Maar we lezen niets over de inhoud van die Blijde Boodschap. Tot nu lezen we niet wat Hij zegt, maar wat Hij doet. Hij roept leerlingen Hem te volgen. Hij geneest zieken en Hij drijft boze geesten uit. Dat alles roept veel enthousiasme op. Velen komen eropaf. Jezus vindt het nodig rust te zoeken. Hij zoekt de innerlijke rust van het gebed.

We worden vandaag wat heen en weer geslingerd tussen verschillende emoties: de emoties van Job, van Paulus, van Jezus, van de leerlingen en van het volk. Emoties die we herkennen in ons eigen leven. Puur menselijke emoties die in ieder leven voorkomen. Hoe tegengesteld de situaties ook zijn Job en Jezus zoeken op soortgelijke wijze een antwoord: beiden zoeken het antwoord in gebed. Voor Job is het een klaagzang. In het gesprek met zijn vrienden vertelt hij wat hem dwars zit. Ook dat is een vorm van gebed. Dit blijkt uit het feit, dat God – zij het later – hierop zal antwoorden. Jezus zoekt rust op een eenzame plaats. Daar kan Hij alleen zijn met zijn Vader. Hij heeft de liefde en het samenzijn met zijn Vader nodig, om verder te kunnen, om nieuwe energie op te doen.

Vriendschap, liefde en vertrouwdheid helpen ons onze emoties te verwerken. Een goed gesprek brengt ons rust, het brengt ons tot nieuwe inzichten. Zo krijgen we toekomst. Zo is er weer hoop. Veel kunnen wij mensen aan elkaar geven. Voor de ultieme liefde en de ultieme hoop moeten we bij God zijn. Alleen Hij kan ons die liefde en hoop geven. Jezus Christus is voor ons het sacrament van liefde en hoop. Hij is het die liefde en hoop bewerkstelligt.

Als leerling van Jezus zijn wij op zoek naar Hem. Marcus beschrijft hier inderdaad niet wat Jezus predikt. Hij vertelt wat Jezus doet. Zijn Blijde Boodschap is blijkbaar vooral een kwestie van handelen: daden van liefde, mensen genezen en bevrijden. Genezen en bevrijden dat is wat Jezus ook voor ons doet. Dat is wat ook wij zoeken. Jezus is ook onze Redder en Verlosser. Paulus spant zich in om iedereen voor Christus te winnen. Hiervoor verkondigt hij het Evangelie, de Blijde Boodschap. Jezus treedt handelend op en de mensen stromen toe. Mensen zoeken Jezus of worden bij Hem gebracht. Ze zijn op zoek naar liefde en naar hoop. Ze zoeken genezing en redding.

Dan is er nog iets opvallends: Jezus drijft boze geesten uit, maar deze boze geesten mogen niet spreken, omdat zij Jezus kennen. Vorige week hoorden we ook zo iets. Toen riep de boze geest: “Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.” Jezus legde deze boze geest het zwijgen op. We komen dit in het Marcusevangelie nog vaker tegen. Ook de leerlingen wordt een zwijgen opgelegd. Dit wordt het ‘Messiasgeheim’ genoemd. Mensen en geesten die weten dat Jezus de Messias is, moeten daarover zwijgen. Blijkbaar is het de bedoeling van Jezus dat mensen zelf ontdekken wie Hij is.

‘Van horen zeggen’ kan je op weg helpen, maar wij mensen moeten vooral zelf ervaren om tot geloof te kunnen komen. Ik kan hier van alles vertellen, maar als u niet zelf op zoek gaat, zal het u niet baten. Wij kunnen elkaar oproepen te gaan zoeken. We kunnen elkaar daarbij ook ondersteunen. Het is nodig dat we woorden vinden voor onze ervaringen. Liefde, genezing en verlossing zijn ervaringen die vaak moeilijk te begrijpen en te verwoorden zijn. Als leerlingen van Jezus kunnen samen onze zoektocht maken. Samen kunnen we vinden wat Hij voor ieder van ons betekent. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s