Spring naar inhoud

Als de graankorrel sterft… Heb 5,7-9; Joh 12,20-33

18 maart 2018

“Als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen.” Met een graankorrel die je op tafel laat liggen, gebeurt helemaal niets. Graankorrels en andere zaden van planten kun je in een droge omgeving prima bewaren. Pas als je een graankorrel in grond stopt gebeurt er iets. Dan gaat hij ontkiemen. Doordat hij in de aarde sterft, ontstaat er nieuw leven en brengt hij vrucht voort.

Jezus gebruikt het beeld van de graankorrel als beeld voor zijn eigen leven. Gods Zoon heeft zijn goddelijke heerlijkheid losgelaten. Hij is mens geworden zoals wij. Hij heeft het gehele menselijke bestaan met ons willen delen: al onze vreugde en al ons verdriet, ons leven, ons lijden en onze dood. Christus heeft zich geschikt naar de wetten van het aardse leven. Hij aanvaardt ze en is er gehoorzaam aan. Voor Hem moeten er geen uitzonderingen gemaakt worden. Door in vrijheid dit bestaan te aanvaarden, breekt Hij het open. Door het lijden en sterven op zich te nemen, opent Hij de weg ten leven. Dit is het uur van zijn verheerlijking: de graankorrel sterft in de aarde en brengt veel vrucht voort. Zijn lijden en sterven aan het kruis is het begin van zijn verheerlijking die uitmondt in zijn opstanding uit de doden. Zijn verheerlijking is uiteindelijk ook onze verheerlijking. Christus is onze leider en voorman. Hij trekt allen tot zich. Zoals Hij uit de doden is opgestaan, zullen ook wij eens weer opstaan en leven.

Ook voor ons geldt dat wij om te kunnen leven niet alleen moeten zijn. Ons leven komt voort uit liefde. Uit liefde is ons het leven gegeven. Maar het gaat nog verder: ons leven is liefde. De liefde is de bron en ook de essentie van ons leven. Alleen in relatie en verbondenheid met anderen komen we werkelijk tot leven. Als onderdeel van een gemeenschap kunnen wij ons ontplooien. Door ons leven dienstbaar te maken aan anderen gaan wij ontkiemen en brengt ons leven veel vrucht voort.

“Wie zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het ten eeuwigen leven bewaren.” Wie alle aardse mogelijkheden voor zichzelf opeist wordt niet gelukkig. Wij worden alleen dan gelukkig als wij in staat zijn de vruchten van de aarde eerlijk te delen zowel met onze medemensen hier en nu, als met onze medemensen overal ter wereld en van de nog komende generaties. In het delen van onze welvaart leren ook wij gehoorzaamheid. We leren te luisteren naar de mensen in nood. Wij horen hun stem en geven daar gehoor aan. Wij zijn gehoorzaam door de waardigheid van iedere mens te erkennen en door iedere mens recht te willen doen.

Vandaag zal de collecte volledig ten goede komen van de PCI, de parochiële caritasinstelling. Het is hun opdracht binnen de parochie om heel concreet aandacht te besteden aan de noden in onze directe omgeving en deze met financiële ondersteuning te lenigen. Het is de opdracht van de Kerk mensen in nood bij te staan. Deze opdracht is er voor ieder van ons afzonderlijk, maar ook voor ons als gemeenschap. Veel zaken kunnen we beter gezamenlijk dan afzonderlijk aanpakken. Het is de taak van de PCI om de gezamenlijke aanpak te organiseren. De PCI geeft namens de parochie uitvoering aan daden van liefde, aan werken van barmhartigheid. Zij doet dit door individuele financiële ondersteuning. Om dit te kunnen doen heeft zij ons aller hulp nodig. Straks is er de collecte voor het werk van de PCI. Wij allen worden geroepen om dit werk te steunen en mogelijk te maken. Dus wordt de collecte van harte bij u aanbevolen.

Naast de werken van barmhartigheid is er nog een andere wijze om de situatie in onze directe omgeving positief te beïnvloeden. Komende woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook hier ligt er voor ons een verantwoordelijkheid. Veel partijen roepen u op om vooral voor uw eigen belang te kiezen en zo te stemmen dat u er zelf beter van wordt. Maar ook hier gelden de woorden van Jezus in het Evangelie van vandaag. “Wie zijn leven bemint verliest het.” Wie vooral voor zichzelf opkomt wordt niet gelukkig. Dus stem op een partij die opkomt voor het algemeen belang, een partij die het geluk van alle mensen voor ogen heeft in plaats van alleen het belang van een bepaalde groep. Iedere mens heeft het recht om zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een goed mens. Iedere mens heeft recht op een leven in liefde. Op een christelijke wijze stemmen is stemmen voor het algemeen belang en voor de menselijke waardigheid. Ik wens u woensdag veel wijsheid toe. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s