Spring naar inhoud

Biddende wijzen; Jes 60,1-6; Mt 2,1-12

7 januari 2018

“Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.” De geboorte van Jezus Christus is een schokkende gebeurtenis. Deze geboorte zet de wereld op zijn kop. Het is zoals Maria in het Magnificat zingt: “De Heer doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen; machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen.” (Lc 1,51-53) De menswording van Christus is werkelijk een schokkende gebeurtenis

Deze geboorte is van wereldbelang. Het is een kosmisch gebeuren. Een ster kondigt deze gebeurtenis aan. Wijzen uit het oosten gaan het Kind zoeken om het hulde te brengen. Het is zoals Jesaja schrijft: “Volkeren komen af op uw licht… van overal stromen zij naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm.” De glorie van de Heer schijnt niet alleen over Jeruzalem, niet alleen over Israel. Zij schijnt in de duisternis van heel de aarde, in het donker van alle volkeren. Heel de mensheid en heel de schepping worden gered. De menswording van Jezus Christus is er voor alles en iedereen.

Dat is wat wij vandaag vieren: Christus is gekomen voor alle mensen en voor de gehele schepping. Hij is gekomen om iedereen en alles te verlossen, om iedereen gelukkig te maken en iedereen vreugde te brengen. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen: “Ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.” (Rom 8,21) De Zoon van God wordt niet alleen zichtbaar en hoorbaar in de schepping. Hij wordt wezenlijk deel van de schepping. Met zijn geboorte wordt heel de schepping vervuld van Gods heerlijkheid, van Gods liefde en genade. Gods liefde voor de schepping, voor het werk van zijn handen is zo groot dat Hij zichzelf er heel concreet mee verbindt en er deel van wordt. Nu is de schepping niet meer alleen datgene wat Hij gemaakt heeft. Nu heeft Hij zich er onlosmakelijk mee verbonden. De Schepper is opgegaan in zijn schepping.

Zo is de geboorte van Christus een nieuw begin. De schepping wordt herschapen. Heel de schepping wordt verlost. Sommigen zien het. Anderen zijn blind, blind door egocentrisme, blind door zelfgerichtheid. “Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.” De rijken en machtigen houden niet van verandering. Dat geeft niet alleen onrust. Het brengt ook hun positie in gevaar. Maar het zijn niet alleen de rijken en machtigen. Heel veel mensen houden niet van verandering. Het is zoals vaak gezegd wordt: je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt.

Toch worden wij voortdurend opgeroepen tot bekering. We worden opgeroepen tot verandering. Verlossing is verandering. Bij onze Doop hebben we onze oude leven afgelegd om te komen tot een leven met Christus, een leven met God. Onze Doop is eenmalig, maar veranderen duurt een leven lang. Voortdurend moeten wij ons bevrijden van onze zelfgerichtheid. Voortdurend moeten wij ons richten op een leven met Christus. Bekering en verandering vragen allereerst om bezinning. Hoe staan wij in het leven? Wat is ons streven? Waar zoeken wij onze vreugde en ons geluk?

Dit jaar is door onze bisschop uitgeroepen tot het jaar van gebed. Het gebed is bij uitstek een vorm van bezinning. In het gebed zoeken we de relatie met God. In het gebed proberen we te luisteren naar zijn stem in ons. Het gebed is een oefening in bescheidenheid en nederigheid. Zo zien we vandaag ook de wijzen op hun knieën neervallen. Vanuit deze bescheiden houding bieden zij hun geschenken aan. Zij zijn geheel gericht op het Kind. Het draait niet om hen zelf maar om de pasgeboren koning. Zo is het feest van de Openbaring des Heren ook een feest van gebed.

Het gebed is ook een oefening in verbondenheid. Wij verbinden ons met God en met Christus. Wij verbinden ons met de mensen waarvoor we bidden. Met het gebed verbinden ons ook met alle anderen die bidden en hun vragen en noden bij God neerleggen. We verbinden ons ook met heel de schepping die God lof brengt. De heilige Franciscus van Assisi schreef de tekst van het Zonnelied. Hierin noemt hij alles wat er geschapen is zijn broeders en zusters. Hij noemt de zon zijn broeder en de aarde zijn zuster en moeder. Franciscus weet zich innig verbonden met de schepping. Samen met alle schepselen, samen met heel de schepping looft en eert Franciscus zijn Schepper, de Allerhoogste.

Het gebed brengt ons rust en vrede. Door het gebed komen we tot inzicht. In het gebed spreekt God tot ons. Het gebed opent ons voor de medemens en voor de wereld om ons heen. Het gebed zet ons op het spoor van verandering en bekering. Door het gebed leven wij met aandacht. Het gebed maakt ons waakzaam zonder dat we er onrustig van worden.

In wens u allen een zalig Nieuwjaar, een jaar van gebed, van liefde en vrede. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s