Spring naar inhoud

Noveen ter voorbereiding op de kerkproeverij 2017

11 augustus 2017

Opening

Thema van de dag

 1. vrijdag 1 september: ‘God is goed’
 2. zaterdag 2 september: ‘Samen bidden’
 3. zondag 3 september: ‘Uitnodigen’
 4. maandag 4 september: ‘Laat zien wat je beweegt’
 5. dinsdag 5 september: ‘Ik durf niet’
 6. woensdag 6 september: ‘Ik kan niet’
 7. donderdag 7 september: ‘De schaamte voorbij’
 8. vrijdag 8 september: ‘Als hij/zij nee zegt’
 9. zaterdag 9 september: ‘Loslaten’

Lied

‘De Geest des Heren heeft’ (LB 686, GvL419)
of ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’ (LB834, GvL538)

Schriftlezing per dag

 1. Psalm 16,2.5-6: ‘God is goed’
  Ik zeg tot de Heer: “U bent mijn Heer,
  mijn geluk, niemand gaat U te boven.
  Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
  U houdt mijn lot in handen.
  Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
  ik ben verrukt om wat mij is toebedeeld. ”
 2. Psalm 40,10-11: ‘Samen bidden’
  Wanneer het volk bijeen is,
  spreek ik over uw rechtvaardigheid,
  ik houd mijn lippen niet gesloten,
  U weet het Heer.
  Ik zwijg niet over uw goedheid,
  maar getuig van uw trouw en uw hulp.
  In de kring van het volk verheel ik niet
  hoe liefdevol, hoe trouw U bent.
 3. Marcus 6,37-39: ‘Uitnodigen’
  Jezus zei: “Geven jullie hun maar te eten!” Ze vroegen Hem: “Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?” Toen zei Hij: “Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.” En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: “Vijf, en twee vissen.” Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten.
 4. 1 Petrus 3,15-16a: ‘Laat zien wat je beweegt’
  Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver.
 5. 1 Johannes 4,18: ‘Ik durf niet’
  De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
 6. Exodus 4,10-12: ‘Ik kan niet’
  Mozes antwoordde: “Neemt U mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen spreker. Dat is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu U tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden.” De Heer zei: “Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan Ik, de Heer? Ga nu, Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in je mond leggen.”
 7. Romeinen 1,16: ‘De schaamte voorbij’
  Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
 8. Matteüs 10,12-14: ‘Als hij/zij nee zegt’
  “Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten.”
 9. 1 Korintiërs 3,6-7: ‘Loslaten’
  Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet, alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien.

Voorbede

Gebed tot de heilige Geest

Augustinus van Hippo (354-430)

Adem in mij, heilige Geest,
zodat ik heilige gedachten heb.
Zet me aan, heilige Geest,
heilige daden te verrichten.
Trek me aan, heilige Geest,
zodat ik het heilige liefheb.
Maak me sterk, heilige Geest,
zodat ik zorg draag voor het heilige.
Zorg voor mij, heilige Geest,
zodat ik het heilige nooit verlies. Amen.

Onze Vader

Slotgebed

Barmhartige God, u kent onze zwakheden;
help ons te worden tot een uitnodigende geloofsgemeenschap
waar mensen kennis mogen maken met uw liefde voor allen.
Dat bidden wij U door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Afsluiting

 

Toelichting:
De oorsprong van de noveen ligt in de negen dagen van Hemelvaart tot Pinksteren die de apostelen in gebed doorbrachten. “Vurig en eensgezind wijdden zij zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Hnd 1,14)

Deze noveen kan individueel gebeden worden. Ook kan zij gezamenlijk gebeden worden. Dit kan in een daarvoor belegde bijeenkomst, maar ook als onderdeel van een dienst of bij de opening van een vergadering.

Deze noveen is tot stand gekomen in samenwerking met ds. Els van der Wolf uit Voorburg.
Een pdf om gemakkelijk uit te printen in de vorm van een boekje van vier blaadjes A5 kan toegestuurd worden door een e-mailadres als reactie achter te laten.

From → Algemeen

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s