Spring naar inhoud

Geest van liefde en waarheid; Hnd 8,5-8.14-17; Joh 14,15-21

20 mei 2017

Vorige week hoorden we Jezus zeggen: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” Vandaag komt dat thema weer op een andere manier terug: “Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven.” In het Evangelie volgens Johannes leren we Jezus kennen als de bron van leven: Hij is het leven zelf. Hij leeft en door Hem leven ook wij. Hij is het brood des levens en Hij geeft ons levend water. Johannes begint het Evangelie met de woorden die wij met Kerstmis lezen: “In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan.”

Jezus verbindt vandaag een aantal zaken aan elkaar: leven, liefhebben, geboden onderhouden en waarheid. Begrippen die wij niet gewend zijn zo met elkaar in verband te brengen. Hij maakt ook onderscheid tussen biologisch leven en werkelijk leven. Het biologisch leven, het leven van de wereld ziet Hem niet meer. Dat leven zag Hem alleen toen Hij hier als mens van vlees en bloed op aarde rondliep. Dat leven is niet ontvankelijk voor de Geest van waarheid. Dat leven is de duisternis dat het licht niet aanneemt. De leerlingen zullen echter leven. Zij zullen Jezus blijven zien en ervaren dat Hij leeft. Zij ontvangen de Geest van waarheid, de Geest die bij hen blijft en in hen zal wonen. Zij zullen leven in God en leven in zijn liefde.

Jezus geeft ons werkelijk leven als wij zijn geboden onderhouden. Het belangrijkste gebod dat Hij ons leert, is het gebod van de liefde: “Gij zult de Heer, uw God, beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.” Alle andere geboden zijn hiervan afgeleid. Wie Jezus liefheeft, kan niet anders dan zijn geboden onderhouden. Dat is geen plicht of opdracht; het is een resultaat van de liefde. Zo zijn leven, liefde, waarheid en geboden onderhouden met elkaar verbonden. Jezus waarschuwt dat de wereld hiervoor niet ontvankelijk is. Zij is niet ontvankelijk voor de Geest van waarheid, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. De wereld is door blindheid geslagen en verkeert in de duisternis.

Jezus is de bron van leven. Niemand kan zichzelf het leven geven. Waartoe we ook in staat zijn, hoe zelfredzaam we ook denken te zijn, nooit zal er iemand in staat zijn zichzelf het leven te geven. Het leven is werkelijk een geschenk dat wij ontvangen. Leven, liefde en waarheid: het zijn zaken die ons geschonken worden. Maar geschenken moet je wel aannemen. Zij vragen om ontvankelijkheid. Als wij niet ontvankelijk zijn, als wij denken alles zelf te kunnen, zullen we deze geschenken niet aannemen. Als wij niet ontvankelijk zijn, zien we de Geest der waarheid niet, dan zien we geen licht in de duisternis, dan zien we niet dat Jezus leeft en dat Hij leven geeft, dan komen we ook zelf niet werkelijk tot leven, dan blijft ons leven beperkt tot het biologische en materiële.

De wereld is door blindheid geslagen en verkeert in de duisternis. Het is onze opdracht de mensen de ogen te openen. In de eerste lezing zien we hoe de diaken Filippus dat doet. Hij verkondigt het Evangelie en verricht tekenen. Filippus is een van zeven die door de apostelen de handen krijgen opgelegd om dienstbaar te zijn. Hij is een van de eerste diakens. Vorige week hebben we het over dienstbaarheid gehad, de dienstbaarheid van de Kerk, de dienstbaarheid van de diakens en de dienstbaarheid van alle gelovigen. Samen vormen wij een netwerk van liefde en verrichten we daden van liefde. Vanuit dat netwerk verkondigen we met woord en daad het Evangelie. Komende maandagavond gaan we hier met elkaar in gesprek over de wijze waarop we de barmhartigheid en onze dienstbaarheid concreet gestalte kunnen geven binnen onze parochies. U bent daarbij allen van harte welkom.

Jezus belooft ons de heilige Geest, de Geest der waarheid. Telkens weer hebben wij deze Helper en zijn gaven nodig. Het zijn deze gaven van wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, liefde en ontzag voor God die ons brengen tot een waarachtig leven in navolging van Christus, tot een leven in liefde en waarheid en tot het onderhouden van de geboden die Jezus Christus ons geeft. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s