Spring naar inhoud

Dopen met de heiige Geest; Jon 3,1-5.10; Joh 1,29-34

15 januari 2017

“Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.” Vorige week vierden we het feest van de Openbaring van de Heer, het feest van Driekoningen. Nu is Hij geen kind meer maar een volwassen man. Vandaag lezen we hoe Johannes de Doper Jezus aanwijst als degene die onze Verlosser is. Blijkbaar is Jezus even onopvallend als andere mensen. Johannes vertelt over wat er eerder gebeurde bij de Doop van Jezus: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten.” Johannes verklaart dat deze onopvallende figuur de Zoon van God is. Op een mens zoals wij daalt de heilige Geest neer. Hij wordt geraakt door de Geest, maar aan de buitenkant is dat niet te zien.

Ook zegt Johannes dat Jezus zal dopen met de heilige Geest. Jezus is als mens gelijk aan ons, Hij is mens zoals wij zijn. Met het Doopsel maakt Hij ons gelijk aan Hem. Hij doopt ons met de heilige Geest. Ook wij worden door de Geest geraakt. Zo kunnen wij net als Jezus worden. Dat is onze roeping. Ook Jona werd door God geroepen, maar had er helemaal geen zin in. We kennen allemaal het verhaal van Jona: hoe hij wegloopt voor de opdracht die God hem geeft. Hij gaat met een boot mee de andere kant op. Er komt een storm en Jona begrijpt dat hij daarvan de oorzaak is. Hij laat zich door de anderen overboord gooien, hij wordt door een walvis opgeslokt en na drie dagen wordt hij weer uitgespuwd op het strand. Nu gaat Jona wel doen wat er van hem gevraagd is. We horen dat in de lezing van vandaag. De boodschap die Jona brengt heeft tot gevolg dat de mensen zich bekeren en dat God hen vergeeft.

Het wonderlijke verhaal van Jona laat ons zien dat leven zoals God het wil niet altijd gemakkelijk is. Je moet soms – zoals Jona – dingen doen waar je helemaal geen zin hebt. Mensen hebben altijd geweten dat je voor moeilijke taken wel wat extra hulp kunt gebruiken. Om dat duidelijk te maken, werden priesters, koningen en profeten gezalfd. Zo noemen wij Jezus ook de Gezalfde. Christus betekent Gezalfde. Ook wij christenen zijn gezalfden. Met de zalving bij het Doopsel en bij het Vormsel worden wij gezalfd en zo worden wij net als Jezus gedoopt met de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons extra kracht en extra wijsheid. Hij geeft ons vertrouwen. Hij zorgt er ook voor dat we meer liefde hebben voor anderen. Zo gaan we op Jezus lijken en zijn we beter in staat iets voor een ander te doen.

Jezus werd geraakt door de heilige Geest. De heilige Geest daalde op Hem neer. Dat is het begin. Daarna lezen we dat de heilige Geest op Hem bleef rusten. Dat betekent dat Jezus de heilige Geest heeft ontvangen. Hij heeft Hem in zijn leven toegelaten en de ruimte gegeven zijn werk te doen. Zo werkt het ook bij ons. Het is niet alleen een beweging van de Geest in onze richting. Het is niet alleen dat Hij naar ons toe komt. Nee, wij moeten Hem ook in ons leven toelaten. Wij moeten openstaan voor de heilige Geest. Dan blijft Hij ook op ons rusten. Dan zal de heilige Geest in ons werkzaam zijn. Dat betekent dat wij ook iets moeten opgeven. Maar durven we het aan ons werkelijk te laten raken door de heilige Geest? Durven we het aan onszelf een beetje te verliezen? De heilige Geest zorgt voor enthousiasme, voor begeestering. Durven we het aan bevlogen mensen te worden? Hoever durven wij daarin te gaan? Jona had het er behoorlijk moeilijk mee.

Zeven jongeren zijn zich aan het voorbereiden op het Vormsel. Zij willen proberen te leven als christenen, als mensen die op Jezus lijken. Zij zullen worden gezalfd om als christen te leven. Zij worden net als Christus gezalfd tot priester, koning en profeet. Zij worden gezalfd tot priester om God te dienen. Zij worden gezalfd tot koning om andere mensen te dienen. Zij worden gezalfd tot profeet om anderen te vertellen over God en over de boodschap van liefde die Jezus ons gebracht heeft en waarmee Hij ons bevrijdt uit ons egoïsme en onze zelfgerichtheid.

Echt leven is je verbonden weten met anderen, weten dat je van betekenis bent voor anderen en dat ook jij niet zonder de ander kunt. Echt leven is leven met geestdrift, enthousiasme en bevlogenheid. Echt leven is een leven van liefde, van geliefd zijn en van liefhebben. De liefde voor elkaar brengt ons werkelijk geluk. De liefde brengt niet alleen rust. Ze brengt ook onrust. De liefde daagt ons ook uit en brengt ons in beweging.

Als wij de heilige Geest de ruimte geven zijn ook wij met zijn hulp daartoe in staat. Uiteindelijk is het zelfs Jona gelukt om te doen wat nodig was en daarmee de inwoners van Nineve tot bekering te brengen. Bidden wij vandaag voor onze vormelingen dat de heilige Geest ook op hen zal mogen rusten en dat Hij een plaats zal hebben in hun leven; dat zij zo met vertrouwen de toekomst in gaan. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s