Spring naar inhoud

Rorate caeli; Js 45,8-12

13 december 2015

“Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.” “Dauwt hemelen van boven en wolken, beregene ons met gerechtigheid.” Deze Latijnse tekst is het refrein van een gregoriaans lied dat tijdens de Advent vaak in onze kerken wordt gezongen. Het refrein is gebaseerd op het eerste vers van de tekst die we zonet hebben gelezen.

De Advent is een tijd van uitzien naar, een tijd van hoop. We zien uit naar de komst van onze Verlosser. Hij zal ons het heil brengen. Hij brengt de wereld gerechtigheid. Dit is de strekking van het lied en ook de boodschap die Jesaja ons vandaag voorhoudt. Jesaja maakt ons duidelijk dat wij ons vertrouwen op God moeten stellen. Hij en Hij alleen brengt ons het heil. Hij is onze Schepper en onze Vader. Hij weet wat goed voor ons is. Wij zijn het werk van zijn handen. Zijn liefde voor ons maakt ons gelukkig en stelt ons staat tot liefde voor Hem en voor elkaar.

Gods liefde en genade stellen ons in staat te geloven. Ons geloof geeft ons vertrouwen. Het geloof voedt de hoop. Onze christelijke hoop geeft ook richting aan ons menselijk verlangen: het verlangen van iedere mens naar het goede leven, het verlangen naar een leven in liefde en waarheid, het verlangen naar een leven in een wereld van gerechtigheid. Gerechtigheid kent twee kanten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: liefde en waarheid. Gerechtigheid vraagt om waarheid. Als de waarheid niet boven tafel komt maar wordt toegedekt, is er geen sprake van gerechtigheid. Gerechtelijk vraagt ook om liefde. Zonder liefde en barmhartigheid is er geen vergeving mogelijk. Liefde en waarheid zijn beide nodig om een nieuw begin te maken. God is liefde en God is waarheid. Dat is wat Jezus Christus ons met zijn leven geopenbaard heeft.

In onze huidige cultuur ligt de nadruk sterk om de waarheid. De liefde schiet er nogal eens bij in. Waarheid zonder liefde leidt tot kille zakelijkheid. In plaats van gerechtigheid is er dan enkel de kille toepassing van wetsregels. Mensen worden dan alleen gezien als productiemiddelen of als consumenten. Vluchtelingen worden gelukszoekers. Vrijheid van meningsuiting vervalt in het recht tot beledigen. Omdat iedereen een potentiële oplichter is, wordt vertrouwen vervangen door procedures en controles. Maar liefde zonder waarheid gaat ook niet goed. Dan leven we in een roze wolk en verliezen we de werkelijkheid uit het oog. Zonder waarheid verwordt liefde tot sentimentaliteit. Zonder waarheid worden onze kinderen allemaal uitzonderlijke talenten. Zonder waarheid is er geen oog meer voor het kwaad. Zonder waarheid is er ook geen oog meer voor onze eigen zondigheid. Zonder waarheid is er geen vergeving mogelijk.

De Advent is een tijd van hoop. Het is ook een tijd van bezinning. Wat mogen wij zelf doen om te leven in liefde en waarheid en om de wereld van gerechtigheid dichterbij te brengen. Het heil komt van God, maar Hij nodigt ons ook uit daaraan zelf onze bijdrage te leveren. Wij mogen ook zelf bijdragen aan de verbetering van de wereld en op die manier het Rijk Gods dichterbij te brengen.

De Advent is een tijd van hoop en daarmee geeft het ook troost. God zal ons werkelijk heil en vergeving brengen. Het Rijk Gods is nabij. Ik eindig met het laatste couplet van het gregoriaanse Adventslied.

“Troost u, troost u, mijn volk!
Spoedig zal uw heil komen.
Waarom wordt gij door verdriet verteerd,
grijpt de smart u opnieuw aan?
Vreest niet, Ik zal u redden.
Want ik ben de Heer, uw God,
de Heilige van Israël, uw Verlosser.”

Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s