Spring naar inhoud

Dat mag gezien worden; Ef 2,4-10; Joh 3,14-21

15 maart 2015

Jezus zegt: “Wie de waarheid doet gaat naar het licht.” Maar als onze daden slecht zijn, beminnen wij de duisternis. Licht en duisternis, goed en kwaad: iets mag gezien worden of moet juist verborgen blijven. Ons leven is er vol van: zaken waarover we volop praten en waar we trots op zijn en zaken waar we liever over zwijgen en waarvoor we ons schamen.

Het is Veertigdagentijd. We zijn onderweg naar Pasen. Het feest van het leven. Het leven dat de dood overwint. Jezus Christus is na zijn dood aan het kruis door God weer tot leven gewekt. En ook wij zullen ooit opstaan tot nieuw leven, een leven met God, een leven in het volle licht van zijn oneindige liefde. Het is ook voorjaar, de tijd van overal ontluikend nieuw leven. Het wordt weer warmer en lichter. Wij laten de winter achter ons. Het maakt ons opgewekt en enthousiast: we willen er weer tegenaan en maken voor alles en nog wat plannen. Dit kenmerkt ook het leven van Jezus: Hij heeft een geweldige missie. Zijn Vader heeft Hem gezonden om de mensen tot het geloof te brengen en daarmee het eeuwig leven te geven zodat zij niet verloren gaan en verdwijnen in de duisternis. Jezus brengt ons het licht. Hij is het licht der wereld.

Hij niet gekomen om te oordelen, maar om ons te verlichten zodat wij door Hem gered worden. Hij roept het goede in ons op en brengt dat aan het licht. Als wij ons van dat licht afwenden en de duisternis zoeken, dan veroordelen wij onszelf. Als wij het licht toelaten in ons leven en ons keren tot Christus, worden wij gelukkig, nu en in eeuwigheid. Zijn genade brengt ons redding en geeft ons leven. Jezus heeft ons voorgedaan hoe wij goed kunnen leven, hoe wij kunnen leven in liefde en waarheid. Hij houdt ons niet een systeem van regels en geboden voor. Hij laat ons zien hoe je goed kunt leven, hoe je kunt geloven, hoe je kunt liefhebben, hoe je de waarheid op het spoor kunt komen. Als wij Hem navolgen, leiden wij een leven dat gezien mag worden. Dan komen wij door zijn genade zelf aan het licht en brengen wij Hem aan het licht. Dan worden de goede daden zichtbaar die God voor ons bereid heeft. Dan komt Christus in ons tot leven en wordt Hij zichtbaar in deze wereld.

Vaak zijn wij schuchter en verlegen in het spreken over ons geloof. Wij mensen zijn nogal geneigd om stil te staan bij onze negatieve ervaringen. Goed nieuws is geen nieuws. Moord en doodslag, list en bedrog: dat is nieuws en dat is sensatie. Wij vergeten te spreken over het goede dat ons overkomt. Jezus is gekomen om het goede nieuws te brengen. Hij brengt ons de Blijde Boodschap. Ook hierin mogen wij Hem navolgen. Wij mogen het luid verkondigen: al het goede dat God aan ons doet, de liefde die Hij ons geeft, de redding die Christus ons brengt, de belofte van het eeuwig leven in liefde en geluk. Dat alles is ons toegezegd en wij mogen dat aan het licht brengen. Het is een boodschap die waarachtig gezien mag worden.

Wij leven in een geseculariseerde wereld. God is op de achtergrond geraakt. Hij heeft niet langer de eerste plaats in het leven van mensen. Ook wij zelf vergeten wel eens dat wij leven vanuit de genade. We denken dan dat iets onze eigen prestatie is en vergeten dankbaar te zijn voor de talenten die God ons gegeven heeft. De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Wat is de plaats van God in ons leven? Als wij Hem in het centrum weten te stellen, komen wij tot een leven in liefde en waarheid, tot een leven dat gezien mag worden. Dan is ons leven niet alleen voor onszelf de moeite waard dan mag het door iedereen gezien worden, dan heeft ons leven voor ieder die wij ontmoeten betekenis.

Als wij leven vanuit de genade van Christus, gaan wij ook getuigen van zijn genade en van het geluk dat Hij ons brengt. Komende zaterdag is de Hoop Tour in Berkel. Dat is een prachtige gelegenheid om ons te oefenen in het laten zien van ons geloof. De Hoop Tour is bedoeld om de missionaire opdracht van onze Kerk hier en nu inhoud te geven. Het geloof is er niet om het als een geheim voor onszelf te houden. Het geloof is er om het uit te dragen en met iedereen te delen. Iedereen mag weten wat ons gelukkig maakt. Ons geloof mag gezien worden. Het geloof is niet alleen een privézaak. Het is ook een openbare aangelegenheid. Vanuit ons geloof nemen wij deel aan de samenleving.

Na afloop van deze viering wordt u een flyer aangereikt. Deze flyer gaat over Pasen, over het vieren van het leven. Hij biedt ons stof tot nadenken over de plaats van God in ons leven. Van daar uit komen wij tot handelen en tot het vertellen over ons geloof. Als wij God in ons leven ervaren, maken wij dat met woord en daad zichtbaar in ons eigen leven. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s