Spring naar inhoud

Oplichtende liefde; Js 60,1-6; Mt 2,1-12

4 januari 2015

Jesaja zegt ons: “Laat het licht u beschijnen.” De glorie van de Heer zal over ons schijnen. Zijn glorie, zijn licht zal de duisternis verdrijven. “Sla uw ogen op en zie om u heen.” De wijzen uit het Oosten volgden een ster, een licht aan de hemel dat hen de weg wees. Zo vonden zij het goddelijk Kind. Het vervulde hen van overgrote vreugde.

Voortdurend zijn wij mensen op zoek naar het licht. Wij zoeken de liefde en wij zoeken de waarheid. Wij zoeken het werkelijke geluk in ons leven. In onze huidige tijd zijn velen ervan overtuigd dat je het geluk zelf kan en moet bewerkstelligen. Zij geloven in de maakbaarheid van alles. Zij geloven niet alleen in een maakbare samenleving, maar ook in de maakbaarheid van het geluk, van de liefde en van de waarheid. Een dergelijke houding legt een grote druk op je schouders. Want dit betekent dat het je eigen schuld is als het je tegen zit in het leven. Als je ongelukkig bent, heb je je blijkbaar niet voldoende ingespannen om het geluk over jezelf af te roepen. Dit gaat veel verder dan de kreet die wel in sport gebruikt wordt: Geluk dwing je af. Het is niet een kwestie van de juiste voorwaarden scheppen. Nee, men denkt het geluk werkelijk op eigen kracht tot stand te brengen. Zowel Jesaja als het Evangelie houden ons een andere weg voor. Wij moeten afgaan op het licht. Het geluk komt van buiten, niet uit onszelf. Het wordt ons ook niet zo maar toegeworpen. We worden opgeroepen het te gaan zoeken. Dat is wat anders dan het geluk zelf maken.

Waar vinden wij het geluk in onze tijd? De wijzen gingen op zoek en vonden het pasgeboren Kind. In het Kind werd hen Gods liefde geopenbaard. In het Kind is Gods Zoon mens geworden. Het Woord is vlees geworden. Jezus van Nazareth maakt zichtbaar wat Gods liefde voor ons betekent. Hij houdt ons niet een systeem van regels en geboden voor. Hij laat ons zien hoe je goed kunt leven, hoe je kunt geloven, hoe je kunt liefhebben, hoe je de waarheid op het spoor kunt komen. Jezus zegt ons: Kijk naar Mij, hoe Ik op de Vader vertrouw. Kijk hoe de Vader van Mij houdt en Ik van Hem. Kijk hoe Ik die liefde deel met alle mensen. Doe net als Ik doe: leef met liefde en geloof. Dan zul je werkelijk gelukkig worden en ook anderen gelukkig maken.

In de liefde tussen mensen openbaart God zich. In de liefdevolle relatie tussen mensen is God zelf aanwezig. In de liefde tussen mensen wordt God telkens weer mens. In het scheppingsverhaal lezen we hoe God de mensen schept gelijkend op Hem. Hij schept de mens man en vrouw. Het is niet de enkele man of de enkele vrouw die op God gelijkt. Het zijn man en vrouw samen die in liefdevolle verbondenheid met elkaar, op God gelijken. In de liefdesrelatie tussen man en vrouw wordt Gods liefde zichtbaar. In die liefdesrelatie wordt Christus opnieuw geboren.

Niet alleen binnen het huwelijk wordt Gods liefde geopenbaard. Tegen het eind van zijn leven op aarde verteld Jezus over zijn wederkomst aan het einde der tijden. Daar zegt Hij: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht.” Enzovoort. Telkens als wij uit liefde voor de medemens handelen, ontmoeten wij Christus. In elke daad van liefde wordt Gods liefde voor de mensen geopenbaard.

Wij staan aan het begin van het nieuwe jaar. Ook staan we aan het begin van een nieuwe parochie. Gisteravond vierden we de start van de Christus Koning Parochie. Wij zijn christenen, dat wil zeggen gezalfden. Wij zijn gezalfd tot priesters, profeten en koningen. Jezus heeft ons laten zien wat dat inhoudt. Het koningschap waartoe wij met Christus gezalfd zijn, is er niet om te heersen. Het is er niet voor ons eigen genoegen. Ons koningschap is een nederig koningschap, zoals het koningschap van het Kind in de kribbe. Dit koningschap is om de ander liefdevol te dienen. Wij christenen zijn geroepen tot liefde voor iedere mens.

“Sla uw ogen op en zie om u heen”, zegt Jesaja ons. Als we om je heen zien, zien we onze medemens, dan zien we de mens die onze liefde nodig heeft. Wij zijn geroepen om anderen gelukkig te maken. Daarin zal God zich aan ons openbaren. Zo wordt zijn Zoon in ieder van ons opnieuw mens. Zo is Hij voor ons het Licht der wereld en volgen wij Hem na. Zo brengt Hij ons tot het geluk. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s