Spring naar inhoud

Solidariteit

5 oktober 2014

Zonder liefde is het niet mogelijk tot werkelijke gerechtigheid in de wereld te komen. Wij streven naar die gerechtigheid door voortdurende verbetering van wetgeving en van de sociale en economische structuren binnen de lokale en mondiale samenleving maar weten ook dat we dit nooit zullen bereiken en dat er dus ook altijd solidariteit nodig is. Ook in de ideale verzorgingsstaat is het particulier initiatief tot solidariteit en barmhartigheid noodzakelijk.

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI schrijft in ‘Caritas in veritate’: “Solidariteit is eerst en vooral een gevoel van verantwoordelijkheid van iedereen ten aanzien van allen en kan daarom niet alleen aan de staat gedelegeerd worden. Terwijl men vroeger van mening kon zijn dat men eerst voor gerechtigheid zou moeten zorgen en dat de onbaatzuchtigheid daarna als toevoegsel erbij zou komen, moet men vandaag de dag vaststellen, dat zonder onbaatzuchtigheid ook de gerechtigheid niet bereikt kan worden.”

Naastenliefde

Het verzachten van het kwaad en het lenigen van nood is een daad van naastenliefde, van solidariteit en barmhartigheid. De liefde voor de naaste brengt ons ertoe dat wij zijn lijden delen. Vanuit dit mededogen komen we tot solidariteit en geven we iets van onszelf aan de ander. Dat kan zijn in de vorm van troost en van aandacht. Wij kunnen ook een deel van onze tijd of welvaart schenken. Solidariteit heeft te maken met de menselijke waardigheid van iedere mens. Allen hebben gelijke rechten ten aanzien van de schepping en haar vruchten.

Paus Franciscus

In ‘Evangelii gaudium’ schrijft paus Franciscus: “Solidariteit is een spontane reactie van hen die zich realiseren dat de sociale functie van eigendom en de universele bestemming van de goederen waarden zijn die het privébezit te boven gaan. Privébezit van goederen wordt gerechtvaardigd om ze te beschermen en te doen groeien, zodat zij het gemeenschappelijk welzijn beter dienen, en daarom moet solidariteit worden beleefd als een beslissing de arme terug te geven wat hem toekomt.”

Bisschop Van Luyn

Door solidariteit te verbinden met spiritualiteit en soberheid maakt bisschop Van Luyn ons duidelijk hoe wij de solidariteit in ons eigen leven gestalte kunnen geven. Wij hebben de spiritualiteit, de gerichtheid op God nodig om in zijn liefde voor ons de bron en de inspiratie te vinden voor onze liefde voor de medemens. De soberheid zorgt ervoor dat wij niet alles voor onszelf willen. Zij houdt ons af van onze zelfgerichtheid en laat ons zo tot spiritualiteit en solidariteit komen. Door niet alles voor ons zelf op te eisen en af te zien van het overbodige, maken wij onszelf vrij voor de verbondenheid met God en met de naaste.

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s