Spring naar inhoud

Licht geef je door; Lc 2,22-32

2 februari 2014

Licht geef je door. De rijkdom van het geloof, de ervaring van de liefde van God en de blijdschap van het Evangelie willen we doorgeven aan onze kinderen. Datgene dat onszelf inspireert en geluk brengt, willen we niet voor onszelf houden maar doorgeven. We willen dat ook de ander en zeker onze kinderen gelukkig worden. Maar hoe geef je dit allemaal door? Geloof, liefde, geluk: het zijn geen tastbare zaken, geen zaken die per kilo of per strekkende meter kunt afbakenen. Het zijn geen zaken die mooi kunt verpakken en – met een strik er om heen – iemand cadeau kunt doen. Hoe geef je het licht van het geloof door?

Jozef en Maria hadden het makkelijker dan de ouders die hier vandaag met kun kinderen naar toe gekomen zijn. Jozef en Maria hielden zich aan de Wet van Mozes. Ze wisten dat de Wet het verbond was dat met God was gesloten: de mensen doen wat God van hun vraagt en God maakt hen gelukkig. Ik verwacht niet dat er hier iemand in de kerk zit omdat het moet, omdat de zondagsplicht dat voorschrijft. Wij houden niet zo van wetten en regeltjes die ons zeggen wat we moeten doen. Er zijn ongetwijfeld mensen die hier elke zondag komen en die daar een goede gewoonte van hebben gemaakt. Maar iedereen die hier is, is hier uit vrije wil. Het is de eigen keuze. Misschien zijn er een paar kinderen die liever wat anders zouden willen doen. Maar zij weten: als je in mei je eerste Communie wilt doen, dan hoort dit erbij. Misschien hebben deze kinderen wel beter in de gaten wat wetten en regeltjes voor ons betekenen dan menig volwassene. Zij zien de wetten en regeltjes als iets dat erbij hoort.

Hoe was dat met Jozef en Maria? Zij leefden in een andere tijd, in een ander land en in een totaal andere cultuur. Voor hen waren wetten en regels de gewoonste zaak van de wereld. Die had je nodig om goed te kunnen samenleven, maar vooral om op de juiste wijze met God om te gaan. Hoe ga je met God om? Hoe ga je om met een God die hoog in de hemel is, een God die hoogverheven en almachtig is? Je hebt als mens geen idee. Hoe prettig is het dan dat God daar zelf voorschriften voor heeft gegeven. Niet voor niets kent het jodendom het feest van de vreugde van de Wet.

Jezus leert ons dat de Wet belangrijk is. Geen punt of komma zal Hij ervan veranderen. Maar Hij leert ook dat de liefde het belangrijkste is en boven alles gaat. Hij leert ons dat de liefde de kern van de Wet is. Daarmee schaft Hij de Wet niet af, maar maakt Hij mensen zelf verantwoordelijk. Nu is het niet meer een kwestie van doen wat er gezegd wordt, maar van in de eerste plaats zelf oordelen over de situatie: wat is hier nodig dat ik doe, wijst de Wet mij de juiste richting aan? Liefde is een groot geschenk, maar liefde maakt ook verantwoordelijk. Als jonge ouders ondervind je dat aan de lijve. Je kind is uit liefde geboren en je liefde voor dit jonge leven is grenzeloos, maar hoe zorg je ervoor dat je het allemaal goed doet, dat dit kind werkelijk gelukkig wordt, een goed mens wordt? Dat is een grote verantwoordelijkheid die op je rust.

Misschien helpt het ons als wij wetten en regels minder als lastige verplichtingen zien maar meer als hulpmiddelen, als hulpmiddelen die ons helpen de juiste weg te vinden in ons leven en bij de opvoeding van onze kinderen. Dat vraagt van ons dat wij ons afvragen wat is het doel van de wet, wat is het doel van regel? Waarom is deze regel, welke waarde zit erachter? Dat geeft ons ook inzicht in hoe de regel ons op weg helpt het goede te doen. Wetten en regels staan niet boven het leven. Zij zijn er een wezenlijk onderdeel van. Zij bouwen onze gemeenschap op. Zij maken het mogelijk met elkaar samen te leven. Zo weten wij wat we aan elkaar hebben.

De liefde die Jezus ons verkondigt, maakt ons vrij en die vrijheid maakt ons verantwoordelijk. God wil met ons een relatie op basis van liefde voor elkaar. Hiervoor heeft Hij ons als vrije en verantwoordelijke mensen geschapen, zodat wij uit vrije wil voor zijn liefde kunnen kiezen. We kiezen voor God door in liefde voor elkaar te kiezen, door elkaar vrijheid te gunnen en voor elkaar verantwoordelijk zijn. Wetten zijn hierbij richtlijnen die ons op de juiste weg houden. Zij helpen ons het licht door te geven. Zij helpen ons bij de opvoeding van onze kinderen.

Ouders, jullie staan voor de taak om je kinderen op te voeden tot goede mensen. Jullie zullen hen leren op een goede manier met regels om te gaan en op een goede manier in vrijheid te leven en het goede te doen. Jullie zullen hen opvoeden tot verantwoordelijke mensen, tot mensen die God en de anderen liefhebben. Jullie staan hierin niet alleen. Je familie en vrienden staan je terzijde en ook de gemeenschap van de Kerk. Bovenal heb je het voorbeeld van Jezus van Nazareth en de liefde en genade van God, die je nooit in de steek zal laten. Met de hulp van zijn genade zul je het licht doorgeven. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s