Spring naar inhoud

Licht ons geboren

23 december 2013

Kerstmis is een lichtfeest. In onze streken zien we de dagen weer langer worden. De zon wordt weer krachtiger. Het duurt nog even, dan is het weer lente: de komst van het nieuwe leven. Het ritme van het kerkelijk jaar is nauw verbonden met de wisseling van de seizoenen. Zo gaan we ook nu weer van Kerstmis naar Pasen.

De geboorte van een kind is een wonder. Het nieuwe leven vervult ons met de meest mooie gevoelens van liefde en vreugde. Een kind is vooral ook een belofte, een belofte die nog tot vervulling moet komen. Het Kind van Kerstmis is een belofte die al onze fantasie te boven gaat. Hij is het Licht der wereld. Hij doet ons hart branden en zijn Geest verlicht ons duistere verstand. Johannes schrijft in het begin van zijn Evangelie: “Het ware Licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld.” Dit is het Licht dat met Pasen in volle glorie straalt en dat wij symboliseren met de Paaskaars: Licht van Christus.

Lucas schrijft in zijn Evangelie: “In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus…” Daarmee geeft Lucas aan in welke tijd Jezus van Nazareth werd geboren. Keizer Augustus had het Romeinse Rijk flink doen groeien en hij had vrede en welvaart gebracht. Hij noemde zichzelf ‘vredevorst’ en ‘licht voor de mensen’. Op 25 december – als de dagen weer langer werden – vierden de Romeinen het feest van de ‘Sol Invictus’, de onoverwinnelijke zon. Keizer Augustus vereenzelvigde zich met de zonnegod. Hij was dan wel eind september geboren, maar was dit niet de dag waarop zijn moeder hem in haar schoot ontvangen had.

In die dagen – toen de mens zich tot God verklaarde en zichzelf ‘licht der mensen’ en ‘vredevorst’ liet noemen – is het God zelf die mens werd. Zijn troon was een kruis, zijn lauwerkrans was een doornenkroon. Hij deelde het leed en de ellende van de mensen. Hij zocht ze op in hun benauwdheid en in hun eenzaamheid. Nog steeds neemt Hij ze bij de hand en doet ze opstaan. Hij brengt licht in het leven van alledag, in het leven van iedere mens.

Zo wordt Christus ook vandaag in onze wereld geboren als een teken van tegenspraak. Hij zet de zaak op de kop. Hij laat de laatsten de eersten zijn. Hij zoekt niet de succesvolle en de aanzienlijke. Hij komt voor de arme, de zieke, de ontheemde, de rechteloze en de zondaar. In hun duisternis laat Hij zijn licht schijnen. Hij verlicht hun bestaan, brengt hen vrede en vergeving.

Bij ons Doopsel ontvangen wij een doopkaars aangestoken aan het licht van de Paaskaars. Wij mogen Christus navolgen en op onze beurt een licht in de wereld zijn. Moge het Licht van Christus telkens weer in ons worden geboren.

Zalig Kerstmis.

From → Algemeen

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s