Spring naar inhoud

Interreligieuze dialoog

12 juli 2013

In onze hedendaagse samenleving heeft iedereen concreet te maken met landgenoten die tot niet-christelijke religies behoren. In het jaar van het geloof is het goed stil te staan bij het belang dat de Kerk hecht aan de dialoog met andere godsdiensten.

Nostra aetate

Een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie is ‘Nostra aetate’, de verklaring over de houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten. Hierin wordt met respect gesproken over andere religies en wordt erop gewezen dat ook daar waarheid omtrent het goddelijk geheim wordt gezocht en gevonden. “De katholieke kerk verwerpt niets van datgene wat in deze godsdiensten waar en heilig is. Met oprechte eerbied beschouwt zij die gedrags- en levensregels, die – hoewel in veel opzichten verschillend van wat zij zelf houdt en leert – toch niet zelden een straal weerspiegelen van die Waarheid welke alle mensen verlicht.”

Alle mensen vormen één gemeenschap. Allen zijn naar Gods beeld geschapen. De Kerk heeft als opdracht de eenheid en de liefde tussen de mensen te bevorderen. Daarom spoort de Kerk de gelovigen aan tot gesprekken en samenwerking met aanhangers van andere religies.

Dialoog

Om in onze multiculturele maatschappij in vrede met elkaar samen te leven is het nodig elkaar te begrijpen en te weten wat de ander beweegt, wat zijn waarden zijn, wat voor hem heilig is en hoe hij hieraan in zijn dagelijks leven gestalte geeft. In gesprek met elkaar ontdekken we sporen van waarheid in de overeenkomsten, maar ook in de verschillen. Door kennis te nemen van andere religies krijgen we ook een beter beeld van ons eigen geloof.

Dialoog gaat samen met getuigenis van het eigen geloof. Een gesprek waarin de verschillen verdoezeld worden, heeft geen diepgang en getuigt van weinig respect voor elkaar. Dit betekent wel dat de interreligieuze dialoog niet altijd even gemakkelijk is. In de interreligieuze dialoog zijn de deelnemende gesprekspartners gelijkwaardig, maar dat is niet hun mening over de verschillende godsdiensten. Over het algemeen stelt iedere religie dat zij de waarheid in pacht heeft en de andere dus hooguit gedeeltelijk. Iedere religie claimt de waarheid en het heil; zij zijn niet aanvullend aan elkaar.

Alle gelovigen

De interreligieuze dialoog maakt deel uit van de zending van de Kerk en is een opdracht aan alle gelovigen. De dialoog hoort bij het gelovige leven van iedere dag. Zij is een uitdrukking van Gods liefde voor allen. In de pastorale constitutie ‘Gaudium et spes’ leert het Concilie: “De eerbied en de liefde moeten zich eveneens uitstrekken tot hen, die op sociaal, politiek of ook op godsdienstig gebied een andere opvatting of een andere praktijk hebben dan wij. Want hoe dieper wij met menselijkheid en liefde doordringen in hun manier van denken, des te gemakkelijker zullen wij met hen tot een dialoog kunnen komen.”

Kennis van andere religies

Om deze dialoog aan te gaan is enige voorkennis zeker aan te bevelen. Afgelopen jaar bevatte ons catecheseprogramma een cursus over het jodendom. Voor volgend jaar staat er een serie over de islam gepland. Ik hoop u daar te mogen begroeten.

One Comment

Trackbacks & Pingbacks

  1. Interreligieuze dialoog | Diaken Pier Tolsma | ...

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s