Spring naar inhoud

Economische crisis

2 augustus 2012

Caritas in veritate

De sociale leer van de Kerk is voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe situaties vragen nieuwe antwoorden. In 2009 schreef paus Benedictus XVI de sociale encycliek Caritas in veritate (Liefde in waarheid). Deze encycliek gaat over de ontwikkeling van de mens en van de volkeren. In een later artikel zal daar dieper op ingegaan worden.

De paus besteed in deze encycliek veel aandacht aan de complexiteit en de ernst van de economische crisis. Volgens hem moeten we met realisme, vertrouwen en hoop naar oplossingen zoeken. Er zijn nieuwe wegen en nieuwe regels nodig. De rol en de macht van de staat moet aangepast worden zodat de staten weer de mogelijkheid hebben de uitdagingen van de huidige wereld aan te pakken.

Het geldwezenbehoeft nieuwe doelstellingen en structuren, zodat het weer een instrument wordt dat gericht is op opbouw van welvaart en op ontwikkeling. Financiers moeten opnieuw de ethische grondslag van hun handelen ontdekken. Ethiek, transparantie en het streven naar goede resultaten zijn te combineren en mogen niet van elkaar worden losgemaakt. Door regulering van de financiële sector worden de zwakkeren beschermd en schandelijke speculaties verhinderd.

Noodzakelijke hervormingen

De groeiende wereldwijde afhankelijkheid van mensen van elkaar vraagt op korte termijn hervorming van de Verenigde Naties,de internationale economie en het geldwezen. Zo kan het concept van een familie van volken werkelijk concreet vorm gegeven worden. Dit is nodig om de solidaire ontwikkeling van alle volken tot stand te brengen. Een echt politiek wereldgezag is dringend noodzakelijk. Zo wordt de wereldeconomie richting gegeven en de door de crisis getroffen economie gesaneerd. Verergering van de crisis en daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden worden hiermee voorkomen.

Wereldbank

Afgelopen oktober publiceerde de Pauselijke Raad Justitia et Pax (Vrede en Gerechtigheid) een nota met concrete voorstellen om uit de crisis te komen. Er wordt gepleit voor de oprichting van een publieke autoriteit met universele competentie op economisch en financieel vlak. Deze centrale ‘Wereldbank’ kan een stabiel economisch en financieel systeem voor iedereen waarborgen door de monetaire transacties te regelen op de manier van de centrale Nationale Banken zoals de centrale Europese Bank dat voor de Europese Unie doet.

februari 2012

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s