Spring naar inhoud

Vrede verbindt verschil; Js 55,6-9; Fil 1,20-24.27; Mt 20,1-16

20 september 2020

Iedere mens mag er zijn. Iedere mens heeft het recht te bestaan. Iedere mens heeft recht op voldoende eten en drinken. Iedere mens heeft recht op alles wat nodig is om een volwaardig leven te leiden. Dat is de boodschap die Jezus ons vandaag met deze gelijkenis voorhoudt.

Wij leven in een tijd waarin alles tot economie wordt verklaard. Alles wordt beoordeeld op zijn economische waarde. Niet alleen het milieu, niet alleen onze aarde lijdt daar onder. Het gaat ook ten koste van mensen. Jezus maakt duidelijk dat er meer is dan economie. Ons leven is meer dan vraag en aanbod. Zo heeft de hoogte van het dagloon ook een ethische kant. Eén denarie was in die tijd een fatsoenlijk dagloon: een gezin kon daar een dag van leven. Door iedereen die ene denarie te betalen hoeft er niemand honger te lijden.

De Kerk heeft de boodschap hiervan vertaalt in haar sociale leer. De Kerk leert dat iedereen met het loon voor zijn arbeid in staat moet zijn om een gezin te onderhouden. De prijs die voor arbeid betaald wordt, is niet alleen een economisch gegeven, niet alleen afhankelijk van de marktwerking. De arbeidskosten kennen ook een ethische kant. In ons land vinden we dat terug in het wettelijk minimumloon. Het gaat niet alleen om de waarde van het verrichte werk. Het gaat ook om de waardigheid van de mens. Waarde en waardigheid zijn verschillende begrippen. De waarde van iets kun je in geld uitdrukken. Waardigheid is een absoluut begrip. Waardigheid is niet te koop. Dingen hebben waarde. Zij hebben een prijs. Mensen hebben waardigheid. Dingen zijn ook vervangbaar. Hun waarde wordt bepaald door de markt. Mensen zijn daarentegen uniek en onvervangbaar. Iedereen is geschapen als beeld en gelijkenis van God. Zo zijn alle mensen gelijkwaardig aan elkaar. Ook mensen in conflictgebieden, ook vluchtelingen zijn mensen met waardigheid.

We staan aan het begin van de vredesweek. Vrede en vrijheid is meer dan het ontbreken van oorlog. Vrede is leven in harmonie met elkaar. Dat vraagt dat iedere mens met respect wordt behandeld en dat vraagt dat iedere mens heeft wat hij nodig heeft om een volwaardig leven te leiden.

Jesaja wijst erop dat God geheel anders is dan wij mensen. Toch zijn wij geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Iedere mens is een kind van God en lijkt op God en toch is God geheel anders. Zo lijken ook wij mensen op elkaar en zijn we toch ook heel verschillend. We komen voort uit verschillende culturen. We hebben verschillende overtuigingen en verschillende religies. We verschillen van kleur. We hebben verschillende talenten en capaciteiten. Het motto van de Vredesweek is: ‘Vrede verbindt verschil’. In vrede en harmonie met elkaar samenleven betekent niet dat we de verschillen moeten opheffen. Het gaat er niet om allemaal aan elkaar gelijk te worden. We moeten de verschillen niet willen wegpoetsen. We moeten de verschillen juist respecteren en waarderen. Alle mensen lijken evenveel op God, hoezeer we ook van elkaar verschillen.

Paulus ziet het als zijn opdracht de christenen van Filippi ertoe te brengen te leven in verbondenheid met Christus. Hij wil dat zij een leven leiden dat het Evangelie van Christus waardig is. Ook wij worden daartoe geroepen. Paulus roept ons op tot gemeenschap en eenheid, tot saamhorigheid en eensgezindheid, tot eenheid in verscheidenheid. We zullen dat volgende week horen. Voor hem is het duidelijk dat de werkelijke vrede alleen te vinden is in een leven in verbondenheid met Christus.

Jezus houdt ons voor wat menswaardig is. Het gaat om meer dan vraag en aanbod. Het heeft te maken met gerechtigheid en met de waardigheid van iedere mens. Het gaat om het respecteren en waarderen van de verschillen.

Vrede verbindt verschil. Door vrede worden de verschillen niet weggepoetst. Door vrede krijgen de verschillen hun plaats binnen het geheel. Door vrede hebben de vrijheid om van elkaar te verschillen. De werkelijke vrede en vrijheid vinden in en door Christus. In Jezus Christus vinden we vrede, vrijheid en verbondenheid. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s