Spring naar inhoud

Gaven van de heilige Geest; Hnd 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,18-23

20 mei 2018

In de Handelingen van de Apostelen lezen we hoe de heilige Geest neerdaalt op de apostelen en hoe Hij zijn gaven aan de apostelen geeft. Zo gaat in vervulling wat Jezus hen beloofde: “Ontvangt de heilige Geest.” Zo ontvangen ook wij de heilige Geest en zijn gaven. In de persoon van heilige Geest leeft God in ons. Jezus, Gods Zoon, is mens geworden. Hij schenkt ons zijn Geest. Met de inwoning van de heilige Geest in ieder van ons wordt de menswording van Jezus Christus in onszelf werkelijkheid. Zo is God in ieder van ons werkzaam.

We kennen de zeven gaven van de heilige Geest: wijsheid, inzicht, raad, moed, liefde, kennis en ontzag voor de Heer. Dit lijstje van zeven gaven kunnen we eindeloos aanvullen. Zo schrijft de apostel Paulus aan de Galaten over de vruchten van de heilige Geest. Hij noemt: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Er zijn vele verschillende gaven. Ze worden door de heilige Geest rijkelijk over de gelovigen uitgestrooid. Ieder krijgt zijn deel en ieder moet er op zijn eigen manier mee aan de slag.

Onlangs verscheen een brief van paus Franciscus ‘Verheugt u en juicht’. Met deze brief roept de paus ons op tot heiligheid. Hij roept ons op ons leven te heiligen. De oproep tot heiligheid is aan alle gelovigen gericht. Iedere gelovige wordt geroepen tot heiligheid. Dat vraagt geen speciale geloften, kwalificaties of diploma’s. De paus schrijft: De heilige Geest strooit overal in Gods heilig en gelovig volk overvloedig heiligheid uit. (6)

Het gaat om het leven van alledag, om het goed doen van de gewone dingen. Iedereen is geroepen zijn leven op zijn eigen wijze goed te leven. Heiligheid leidt echter niet tot een middelmatig en rustig leven. De paus schrijft: Verlies de moed niet, want de kracht van de heilige Geest stelt je hiertoe in staat. Uiteindelijk is heiligheid de vrucht van de heilige Geest in je leven (zie Gal 5,22-23). (15) “Het is belangrijk, dat iedere gelovige zijn eigen weg onderscheidt en het beste uit zichzelf naar boven haalt, dat wat God hem persoonlijk gegeven heeft (vgl. 1 Kor 12,7).” (11) Dit is een krachtige oproep aan ons allen. (…) Laat de Geest in jou vorm geven aan dit persoonlijk mysterie, dat Jezus Christus weerspiegelt in de wereld van vandaag. (23) “Het pad van heiligheid is een door de heilige Geest aan ons geschonken bron van vrede en vreugde.” (164)

De paus geeft heel duidelijk aan dat een goed leven, een heilig leven een gave van de heilige Geest is. Hij geeft ook vijf houdingen aan die belangrijk zijn op onze weg van heiliging. Het zijn: zachtmoedigheid, humor, bevlogenheid, gemeenschapszin en een geest van gebed. Je kunt ze zo plaatsen naast de rijtjes die we eerder hebben genoemd. Ook dit zijn gaven van de heilige Geest. Het pad van heiligheid is ook een geestelijke strijd. Het vraagt waakzaamheid en onderscheiding. Ook dat zijn gaven van de heilige Geest.

De paus schrijft: Hoe weten we of iets van de heilige Geest komt of dat het voortkomt uit de geest van de wereld of uit de geest van de duivel? De enige methode is de onderscheiding, die meer is dan intelligentie en een gezond verstand. Het is een geschenk waarom we moeten vragen. (166) Zonder de wijsheid van de onderscheiding vallen wij gemakkelijk ten prooi aan elke voorbijkomende trend. (167) Dit is vooral belangrijk als zich iets nieuws in ons leven voordoet. Dan moeten wij onderscheiden of het nieuwe wijn is die van God komt, of een illusie afkomstig van de geest van de wereld of van de duivel. Op andere momenten gebeurt het tegenovergestelde, als de krachten van het kwaad ons verleiden niet de veranderen en de zaken te laten zoals ze zijn, te kiezen voor onbeweeglijkheid en starheid. Zo beletten wij het waaien van de heilige Geest. (168)

De oproep tot heiligheid, tot het leven van een goed leven, een leven naar het voorbeeld van Jezus Christus geldt voor ons allemaal. Wij allen zijn ervoor verantwoordelijk dat we ieder voor zich en samen met elkaar gevolg geven aan deze oproep. Samen vormen we één lichaam, want allen zijn wij gedoopt in één Geest. Samen vormen wij het Lichaam van Christus. Het is de heilige Geest die ons voortdurend helpt hieraan gestalte te geven. Hij schenkt ons zijn gaven. Hij helpt ons op ons pad van heiligheid. Wij moeten dat wel zelf willen en ons ervoor openstellen. Amen.

 

Zie ook een uitgebreider artikel over de exhortatie ‘Verheugt u en juicht’.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s