Spring naar inhoud

Stemadvies van de paus

4 maart 2014

Op 19 maart gaan we een nieuwe gemeenteraad kiezen. Dan bepalen we hoe onze directe omgeving de komende vier jaar bestuurd wordt. Dat is ons recht, maar ook onze verantwoordelijkheid. Als leden van de gemeenschap zijn wij ook medeverantwoordelijk voor de gemeenschap waartoe wij behoren en voor de wereld om ons heen.

Waar laten wij ons door leiden bij het uitbrengen van onze stem? Is dat vooral ons eigen belang of stellen we het algemeen belang op de eerste plaats? Er zijn veel onderwerpen die onze aandacht vragen. Om een overzicht te geven: zorg en welzijn, ondernemen en werkgelegenheid, duurzaamheid en milieu, onderwijs, cultuur, sport en recreatie, jongeren en ouderen, vrede en veiligheid, armoede, vreemdelingen, gemeenschapsvorming, huisvesting en verkeer. En op al die onderwerpen zijn er weer verschillende visies mogelijk.

Helaas moet ik u teleurstellen. Ik reik u niet – met de Bijbel in de hand – een eenduidig stemadvies aan. Ook de Sociale leer van de Kerk voorziet daar niet in. U zult dus vooral zelf uw keuze moeten maken. Maar in de brief van paus Franciscus ‘De vreugde van het Evangelie’ vinden wel een aantal belangrijke overwegingen. De paus schrijft hierin: “De grootste bedreiging van de van consumentisme doordrongen wereld van vandaag is de troosteloosheid en gekweldheid die voortkomen uit een zelfgenoegzaam en begerig hart, uit de ziekelijke zucht naar oppervlakkig vermaak en uit een afgestompt geweten. Gods stem wordt niet meer gehoord, de kalme vreugde van de liefde wordt niet langer ervaren en de wens om goed te doen vervaagt.”

Centraal in het denken van de paus staat zijn zorg voor de armen en de ontheemden, zij die niet gezien worden. Het gaat om de toekomst van alle mensen en heel de schepping. Hij komt met de volgende stellingen over de maatschappij:
Nee tegen een economie van uitsluiting
Nee tegen de nieuwe afgoderij van het geld
Nee tegen een financieel systeem dat heerst in plaats van dient
Nee tegen de ongelijkheid die geweld voortbrengt.

Hiermee geeft paus Franciscus ons voldoende stof om over na te denken. Hoeveel geloof hechten wij aan het puur economische denken? Hoe belangrijk is bezit voor ons? Sluiten wij mensen uit? Wat doen wij aan de bestrijding van de armoede? Hoe dragen wij bij tot de vrede? Laten wij ons leiden door puur eigen belang of denken wij vooral aan de medemens en het algemeen belang?

Welke partij, welke man of vrouw weet in onze eigen gemeente de juiste antwoorden op deze vragen te geven? Aan wie geven wij onze stem en ons vertrouwen. Ik wens u veel wijsheid.

Column in Telstar, 12 februari 2014

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s