Spring naar inhoud

Paulus: Een biografie

2 februari 2020

Auteur: Tom Wright
Titel: Paulus: Een biografie
Uitgever: Van Wijnen, 2019
Prijs: € 29,95
ISBN: 978 90 5194 555 3
Aantal pagina’s: 461

Tom Wright beschrijft de jonge Saulus als een man met een hoofd vol Bijbelkennis en een hart vol van ijver die trouw is aan de ene God. Evenals vele joodse tijdgenoten leefde Saulus in de hoop op een reddingsactie van God. Er was vergeving nodig. Dan zouden hemel en aarde weer een zijn en zouden Godstijd en de menselijke tijd samenvallen.

Op weg naar Damascus wordt het Saulus duidelijk dat in Jezus Christus hemel en aarde samenvallen. Met de vergeving van de zonden is er een nieuwe realiteit ontstaan. Na een periode van ongeveer tien jaar volgt hij zijn roeping en begint hij een leven als rondtrekkende missionaris. Door de beperkte tijd en middelen die Paulus heeft, beseft hij dat hij de mensen moeten leren hoe ze moeten denken, in plaats van wat ze moeten denken.

De Anglicaanse theoloog is zoekt antwoorden op de vragen wat dreef Paulus en hoe verklaren wij zijn succes. Hij beschrijft het leven van Paulus op een enthousiaste en meeslepende wijze. Hiermee trekt hij je het verhaal in. Het is een goed leesbaar en toegankelijk boek. Een aanrader voor iedereen die meer over Paulus wil weten.

Het boek leent zich er goed voor om met een aantal mensen te lezen en te bespreken om op die manier Paulus beter te leren kennen. Hieronder zijn per hoofdstuk een aantal vragen geformuleerd om het gesprek richting te geven.

Inleidende vragen
Wat verwachten we van het boek en van deze bijeenkomsten? Hoe zie je Paulus?

Inleiding en Hoofdstuk 1
1. Met welke denkbeelden en vragen leefden de eerste christenen?
2. Welke verwachtingen vanuit het jodendom droeg Paulus met zich mee?
3. Wat is je eerste indruk van Paulus?

Hoofdstuk 2 Damascus
1. Wat houdt de bekering van Paukus in?
Hoofdstuk 3 Arabia en Tarsus
1. Wat zoekt Paulus in Arabia?
2. Wat doet Paulus in Tarsus?
3. Wat zijn de thema’s van de christelijke theologie in wording?

Hoofdstuk 4 Antiochië
1. Wat is het probleem in Antiochië?
2. Wat is er volgens Barnabas nodig?
3. Hoe werkt de H. Geest?
4. Wat gebeurt er in Jeruzalem?

Hoofdstuk 5 Cyprus en Galatië
1. Waarom maakt Paulus zoveel reizen? Wat dreef hem?
2. Wat verklaart zijn succes?
3. Op welke basis kiest hij zijn reisdoelen?
4. Waarom begint hij altijd in de synagoge?

Hoofdstuk 6 Antiochië en Jeruzalem
1. Waarom leidt het optreden van Paulus overal tot problemen?
2. Welke gebeurtenissen veranderen de situatie?
3. Waar draait de confrontatie met Petrus om?
4. Wat zijn de belangrijkste thema’s in de brief aan de Galaten?
5. Wat gebeurt er in Jeruzalem?

Hoofdstuk 7 Naar Europa
1. Waar gaat de ruzie tussen Paulus en Barnabas over?
2. Mogelijke boodschap van Lucas met de omzwervingen in Klein-Azië?
3. Waarom moet Timoteüs besneden worden?
4. Wat typeert de situatie in Filippi?
5. Wat zijn de verschillende betekenissen van het woord ‘redding’?
6. Hoe gaat het in Tessalonica en Berea?

Hoofdstuk 8 Athene
1. Waarom voert Paulus het woord op de Areopagus?
2. Wat zijn de ideeën die er in Athene leven?
3. Wat brengt Paulus daar tegenin? (Hnd 17,22-31)

Hoofdstuk 9 Korinte I
1. Wat vind je van Korinte?
2. Hoe komt Paulus aan in Korinte?
3. Wat is het kerygma bij Paulus: de kern van het Evangelie?
4. Wat schrijft Paulus in de eerste brief aan de Tessalonicenzen?
5. En wat in de tweede?
6. Hoe reageren de Joden in Korinte?
7. Wat is er te zeggen over het plotselinge vertrek uit Korinte?

Hoofdstuk 10 Efeze I
1. Wat is er met Paulus in Efeze aan de hand?
2. Wat is er volgens Wright in Efeze en Korinte gebeurd?

Hoofdstuk 11: Efeze II
1. Wat is de bestemming van het geld dat uit Filippi wordt gebracht?
2. Wat vind je van het gedicht over Jezus? Wanneer lezen we dat in de liturgie?
3. Hoe probeert Paulus de lezers van zijn brief op het goede spoor te krijgen?
4. Wie zijn de honden met hun kwalijke praktijken (Fil 3,2)?
5. Hoe kunnen de Filippenzen Christus navolgen?
6. Wie is Onesimus? Wat vindt Paulus van slavernij?
7. Wat schrijft Paulus aan de Kolossenzen?
8. Wat schrijft Paulus aan de Efeziërs?

Hoofdstuk 12: Korinte II
1. Vanuit welke situatie schrijft Paulus de tweede brief aan de Korintiërs?
2. Wat is het onderliggende thema van deze brief?
3. Hoe denkt Paulus over de wederkomst van Christus?
4. Wat motiveert Paulus?
5. Waarom past Paulus niet in gangbare beeld van de Korintiërs?
6. Wat is de doorn in het vlees van Paulus?
7. Waarover schrijft Paulus aan de Romeinen?
8. Wat zijn de vier thema’s?

Hoofdstuk 13: Opnieuw Jeruzalem
1. Waarom organiseert Paulus de inzameling voor Jeruzalem?
2. Wat gebeurt er onderweg naar Jeruzalem?
3. Hoe werd Paulus in Jeruzalem ontvangen?
4. Wat gebeurt er in Caesarea?
5. Wat zegt Paulus tegen Agrippa?

Hoofdstuk 14: Van Caesarea naar Rome – en verder
1. Wat is het Bijbelse beeld van de zee? Hoe komt dit terug in de tekst van Handelingen?
2. Hoe gedraagt Paulus zich tijdens de zeereis?
3. Hoe vergaat het Paulus in Rome?
4. Hoe is het volgens Tom Wright met Paulus afgelopen?

Hoofdstuk 15: Paulus blijft uitdagen…
1. Wat dreef Paulus?
2. Hoe kon Paulus zoveel bereiken?
3. Waarom is Paulus tegenwoordig niet populair?

From → Boeken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s